Carl Wisborg AB fokuserar på Grevens Briketter

Carl Wisborg AB kommer framöver i första hand fokusera på sin produktion av rökbriketter under varumärket Grevens Briketter. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Kristina genom e-post kristina@carlwisborgab.se.

Med vänliga hälsningar
/Grevinnan